• Welkom bij VV Roosteren! 

  Hier kunt u een formulier downloaden waarmee u te kennen geeft dat u lid wenst te worden van VV Roosteren.

  Wij vragen u om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en in te leveren bij: 

   

  Voor jeugdspelers:                                                                 Voor senioren:

  Bryan Feron                                                                           Nick Lambrichts

  Steenakker 49                                                                        De Samaritlaan 36  

  6116 CN Roosteren                                                                 6136 VE Sittard                                      

  06-19418631                                                                         06-30372247

  bryanferon99@outlook.com                                                     nick.lambrichts@hotmail.com